Opdrachtgever:Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Samenwerking:RCE, gemeente Den Bosch, Steven van Schuppen en BVR
Plaats:Zuiderwaterlinie
Wanneer:2018
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Energietransitie

Moerasdraak bespeelt Waterwolf

In het project ‘Moerasdraak bespeelt Waterwolf’ verkennen we welke ingrepen en waterrijke strategieën uit het verleden in het kader van klimaatverandering passen bij de ontwikkeling en transformatie van toekomstig stedelijk gebied. Het historisch gegroeide landschap van de Zuiderwaterlinie biedt interessante aanknopingspunten en op dat repertoire bouwen we voort. Op basis van reflectie op bestaand historisch onderzoek en ruimtelijke casestudies werkt het onderzoek toe naar het opstarten van pilotprojecten op proeflocaties. Hierbij worden gemeente Den Bosch, Provincie Brabant en Provincie Gelderland betrokken. En wordt gekeken of ons onderzoek kan aansluiten bij lopende projecten en processen in deze regio.