Nienhuis Landschapsarchitectuur
ir. Arjan Nienhuis
Lange Strikstraat 12
5301 EE Zaltbommel
m   06.42197489
e    info @ nienhuislandschap.nl

Nienhuis Landschapsarchitectuur richt zich met een nieuwsgierige, creatieve en ontwerpgerichte blik op ruimtelijke vraagstukken. Deze hebben betrekking op water, klimaat, demografie en (stads)landschappen. Wij zijn bedreven in het ontwikkelen van integrale en ruimtelijke (ontwerp)strategieën voor het leven in waterrijke (delta)landschappen. Ook zijn we sterk in het samenbrengen van verschillende inzichten en partijen bij bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling. Dit op basis van gebiedsparticipatie en ontwerpend onderzoek.

Nienhuis Landschapsarchitectuur is betrokken bij opgaven met diverse tijd- en ruimteschalen; van (boven)regionale gebiedsvisies voor een (middel)lange termijn tot aan concrete inrichtingsplannen voor de dag van morgen. We benaderen elke opgave op een integrale wijze en belichten die vanuit verschillende invalshoeken. Op deze manier brengen we (on)mogelijkheden in kaart die we vertalen in creatieve ontwerpoplossingen. Altijd afgewogen en helder. Waar mogelijk verbindend, waar nodig prikkelend.

Nienhuis Landschapsarchitectuur geeft met enthousiasme én op een verrassende wijze vorm aan uw opgave. De aard van de opgave bepaalt met welk team van deskundigen samengewerkt wordt. In de loop van de jaren hebben we een stevig netwerk opgebouwd met vakmensen op het gebied van water, landschaps- en cultuurhistorie, stedenbouw, ecologie, demografie, gebiedsontwikkeling en processturing.

De opdrachtgevers van Nienhuis Landschapsarchitectuur zijn o.a. ingenieursbureaus, rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden, water- en recreatieschappen, land- en tuinbouworganisaties, (vak)verenigingen, onderwijsinstellingen en diverse fondsen.

> download c.v.