Opdrachtgever:Provincie Gelderland en Provincie Brabant
Samenwerking:Gemeente Maasdriel, Den Bosch en Oss
Plaats:Sint Andries e.o.
Wanneer:2017 - 2018
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Landschaps- | cultuurhistorie, Gebiedsontwikkeling

Gebiedsvisie Sint Andries

In de regio Sint Andries spelen een aantal grote projecten en beleidsvisies. Denk aan rivierverruimende projecten zoals Maasoeverpark. Uiterwaarden Wamel Dreumel en Heerewaarden of Hoogwatergeul Varik-Heesselt. Deze projecten bevinden zich in verschillende fasen en raken of overlappen elkaar. Aanleiding was de behoefte van diverse partijen om te verkennen welke ontwikkelkansen aanwezig zijn in de regio Sint Andries. Het gebied waar Maas en Waal elkaar bijna raken, op de grens van Noord-Brabant en Gelderland. Op deze manier kunnen uitvoeringskansen in een vroeg stadium gelokaliseerd worden en elkaar wederzijds versterken. In 2018 wordt een gebiedsvisie Sint Andries verder uitgewerkt. De verkennende fase met ontwerpateliers is in 2017 afgerond en heeft geresulteerd in een wervende brochure.