Opdrachtgever:Provincie Gelderland
Samenwerking:Stichting Onze Waal, Ferdinand van Hemmen, gemeente Zevenaar en Nijmegen
Plaats:Nijmegen e.o.
Wanneer:2017 - 2018
Thema:Landschaps- | cultuurhistorie, Gebiedsontwikkeling

Mauritslinie

In dit project brengen we de Mauritslinie verder in kaart. Een verdedigingslinie langs de Waal ten tijde van de Staats Spaanse oorlogst(r)ijd. We blijven niet steken in het roemruchte verleden, maar benutten het erfgoed juist als bron en inspiratie voor het denken over een toekomst van Nederland waarin water en klimaat bepalend zijn. De Mauritslinie bestond uit een rij wachttorens aan de dijken en oevers van de Waal. De plekken waar deze redoutes gestaan hebben, lenen zich bij uitstek voor het ontwikkelen van educatieve en fantasieprikkelende locaties. Daar waar verleden, heden en toekomst met elkaar worden verbonden.

Een resultante van dit onderzoek is een Dwaalroute Mauritslinie. Deze heeft een bereik van Schenkenschanz tot aan Nijmegen. De route verbindt diverse historische punten en landschapsstructuren met elkaar tot een aaneengesloten fietsroute