Opdrachtgever:Bugel Hajema
Samenwerking:Gemeente Maasdriel
Plaats:Gemeente Maasdriel
Wanneer:2016 - 2017
Thema:Gebiedsontwikkeling

Structuurvisie Maasdriel

Nienhuis Landschapsarchitectuur maakt een analyse en effectbeoordeling van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het plangebied Bestemmingsplan Buitengebied Maasdriel. Dit in het kader van de op te stellen Structuurvisie en de bijhorende PlanMER.

De structuurvisie is een kaderstellend plan dat duidelijkheid geeft over de plannen en beleidsstukken die voor de gemeente Maasdriel van belang zijn. Het uiteindelijke ruimtelijke beleid van de gemeente wordt de komende jaren ingevuld door het uitvoeren en uitwerken van tientallen projecten. Hierbij gaat het om woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen en concentratiegebieden voor glastuinbouw en paddenstoelenteelt. Ook aan recreatieve initiatieven en landschap- en natuurontwikkeling wordt aandacht besteed.