Opdrachtgever:Gemeente Lingewaal
Samenwerking:Provincie Gelderland, streekkenners
Plaats:Gorinchem - Leerdam
Wanneer:2017
Thema:Gebiedsontwikkeling
Publicatie:www.dwaalroutes.nl

Dwaalroute Waterlinie

Samen met bewoners en streekkenners ontwikkelt Nienhuis Landschapsarchitectuur een Dwaalroute Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze Dwaalroute verbindt meerdere objecten zoals forten met elkaar via de tussenliggende dijken en landschapsstructuren. Het doel van de Dwaalroute is dat er bij streekbewoners inzicht ontstaat in de werking van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en dat het Linielandschap ‘leesbaar’ wordt. Ook zullen de grondleggers Kraayenhoff en Blanken weer tot leven gebracht worden in de vorm van filmpjes met acteurs. Wat dreef hen tot dit plan? Hoe heeft de Linie gefunctioneerd? En wat kun je leren van dit ingenieuze watersysteem voor de watervragen van de toekomst?

Dwaalroutes zijn recreatieve en informatieve routes die gebruik maken van bestaande paden. Ze zijn als gratis app op je smartphone te downloaden.