Opdrachtgever:Gemeente Neerijnen
Samenwerking:P2 managers
Plaats:Haaften
Wanneer:2015 - 2016
Thema:Gebiedsontwikkeling

Gebiedsvisie Kerkewaard

De beoogde uitbreiding van transportonderneming Van Uden op bedrijventerrein Kerkewaard geldt als vertrekpunt voor deze integrale gebiedsvisie. De ambitie is om het terrein direct aan de Waal te ontwikkelen tot een watergebonden bedrijventerrein met wateroverslagpunt. Om tot een afgewogen en gedragen plan te komen, hebben meerdere werksessies met een werkgroep plaatsgevonden. Daarin waren bewoners en ondernemers uit Haaften vertegenwoordigd. Tijdens die sessies zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten benoemd die fasegewijs zijn vertaald naar de gebiedsvisie Kerkewaard. Sommige aspecten daaruit zijn met bijvoorbeeld gemeente, waterschap en ondernemers verder verdiept en uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in afspraken en een uitvoeringsprogramma.