Opdrachtgever:Gemeente Utrecht
Samenwerking:EVO, verladers
Plaats:Utrecht
Wanneer:2014 - 2015
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Beleidsstrategie, Innovatie en productontwikkeling

Waterkansenkaart Utrecht

Het doel van de Waterkansenkaart Utrecht is om bestuurders, vervoerders en verladers te laten zien dat het netwerk aan stedelijke water meer is dan alleen 'decorwater'. De kansenkaart geeft inzicht in de ruimtelijk-economische mogelijkheden voor de logistieke sector. Zo kan men beter inspelen op nieuwe trends zoals e-commerce, retourstromen, afvalinzameling en thuisbezorglogistiek. Dat vraagt om innovaties van de stadslogistiek. Watergebonden stadsdistributie kan een sleutel zijn voor de ontwikkeling van vitale steden. Schone steden met voldoende water voor transport, als klimaatbuffer of als ontwikkelruimte met daar aan gekoppelde ruimtelijk-economische perspectieven.

De kansenkaart is een innovatief product van EVO en Nienhuis Landschapsarchitectuur. Met deze gelaagde en interactieve kaart en het bijhorende gebiedsproces kan vroegtijdig ruimte gelokaliseerd of gereserveerd worden voor watergebonden gebiedsontwikkeling en stadsdistributie. Logistiek en bouwend Nederland kan hiermee hun voordeel behalen.