Opdrachtgever:Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Samenwerking:Grontmij, BVR, Lopende Zaken e.a.
Plaats:Regio Den Bosch - Utrecht
Wanneer:2013
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Demografie, Beleidsstrategie, Kringlooplandbouw, Energietransitie

Waterkrachtig ontwerpen

In het ontwerpend onderzoek Waterkracht verkennen we ruimtelijk-economische kansen die ontstaan door veranderingen aan het watersysteem. Deze veranderingen kunnen ingegeven worden vanuit waterveiligheid of ruimtelijke ingrepen in zowel het nationale, regionale en lokale watersysteem. Welke kansen bieden deze ingrepen voor een waterveilig en veerkrachtig watersysteem in combinatie met een multimodaal vervoersnetwerk in de A2 zone tussen Utrecht en Den Bosch? Onze focus ligt daarbij op de potentie van transport over water in verstedelijkt gebied en de mogelijke verweving daarvan met snel- en spoorwegen. In ons studiegebied lokaliseren we kansrijke knooppunten binnen het watersysteem en het natte vervoersnetwerk. Het gaat om Den Bosch en de Zuid Willemsvaart, Tiel en het Amsterdam-Rijnkanaal en het gebied tussen Nieuwegein en Maarssen. Door middel van ontwerpend onderzoek en workshops worden de potenties van deze hotspots voor ruimtelijk-economische waterperspectieven in beeld gebracht.