Opdrachtgever:Klop beheer / JongZeeuw Architecten
Samenwerking:Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, P2
Plaats:Vuren
Wanneer:2013
Thema:Landschaps- | cultuurhistorie, Gebiedsontwikkeling

Van klei naar hardhout

Het Heuff terrein in Vuren is een buitendijks gelegen terrein. Karakteristiek aan deze locatie is de hoge ligging van het terrein, de nabijheid van de Waal en de tastbare geschiedenis van kleiwinning voor fabricage van stenen. Die relicten bestaan uit (voormalige) kleiputten, kades met smalspoor, een loswal, de resterende ovens en natuurlijk de schoorsteen van de voormalige steenfabriek. Het terrein maakt deel uit van het programma Waalweelde West. Dit programma is er op gericht om de Waal en haar omgeving mooier, veiliger, natuurlijker en economisch sterker te maken. In de nabije toekomst wordt het terrein ontwikkeld tot natuurgebied met een aantal buitendijks gelegen woningen op de locatie van de steenfabriek. Nienhuis Landschapsarchitectuur is gevraagd om een nota van uitgangspunten te maken voor het toekomstig landschap met natuurontwikkeling van hardhoutooibos en (stroomdal)grasland. Dit als voorbereiding op een ontwerpfase die komen gaat.