Opdrachtgever:Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Bommelerwaard
Samenwerking:Gemeente Maasdriel, waterschap, Glaskracht
Plaats:Maasdriel
Wanneer:2013
Thema:Gebiedsontwikkeling, Inrichtingsplannen, Projectleiding

Masterplan Velddriel

Velddriel in de Bommelerwaard is één van de aangewezen intensiveringsgebieden voor de ontwikkeling van ca. 60 hectare glastuinbouw en ca. 10 hectare agrogerelateerde bedrijvigheid. In het Masterplan Velddriel is in samenwerking met gemeente, waterschap en ondernemers een gemeenschappelijke visie tot stand gekomen voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. In dit Masterplan wordt een landschappelijk raamwerk gepresenteerd dat robuust is, aansluit bij de omliggende landschapsstructuren en ruimte biedt aan de ontwikkeling van toekomstbestendige glastuinbouw. Het plan kan gefaseerd uitgevoerd worden en heeft een duurzaam en innovatief karakter met betrekking tot water, energie en bedrijfsvoering.