Opdrachtgever:Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Samenwerking:Kernteam Ministerie
Plaats:Zuidvleugel | Zuid-Holland
Wanneer:2012 - 2013
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Demografie, Beleidsstrategie

Rijksvisie Zuidvleugel

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Nienhuis Landschapsarchitectuur betrokken bij het opstellen van de Rijksvisie Zuidvleugel. De Zuidvleugel is één van de meest verstedelijkte regio's van Nederland waar ruimtelijke conflicten zijn of zullen ontstaan. Op basis van ontwerpend onderzoek wordt in de Rijksvie gezocht naar toekomstperspectieven met een tijdshorizon tot 2040. Van belang daarbij is, om een aantal sturende ontwikkelingen en de samenhang daartussen in kaart te brengen. Het gaat onder andere om het toekomstig ruimtebeslag van de Mainport en Greenports, de impact van mobiliteit, de ruimtedruk van klimaatverandering en energietransities. Wat kunnen daar de gevolgen van zijn in een regio met zowel een groeiende als krimpende bevolking?