Opdrachtgever:Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Bommelerwaard
Samenwerking:Bewoners en tuinders
Plaats:Brakel
Wanneer:2012
Thema:Gebiedsontwikkeling, Inrichtingsplannen
Publicatie:Masterplan + reeks wenskaarten

Masterplan Brakel-Oost

Brakel-Oost in de Bommelerwaard is één van de gebieden waar glastuinbouw geclusterd wordt en toekomstperspectieven heeft. Het Masterplan Brakel-Oost is op basis van samenwerking met bewoners en ondernemers tot stand gekomen. Het Masterplan geeft een gedragen en realistisch beeld van de gewenste ontwikkelingen voor de ontwikkeling van landschapsontwikkeling en een toekomstgerichte glastuinbouw. Het landschappelijke raamwerk is gebaseerd op wateropgaven, cultuurhistorie, veilig verkeer en (be)leefbaarheid. Direct langs de Waal- en Meidijk heeft de glastuinbouw geen toekomstperspectief meer. Hier is gezocht naar een landschappelijke inpassing van groen wonen in combinatie met natuurontwikkeling en waterberging. Het Masterplan is uitgewerkt in meerdere uitvoeringsparagrafen die zullen leiden tot concrete ontwikkelingen. Eén daarvan is de (her)ontwikkeling van een aanwezige en dichtgegroeide eendenkooi. Deze zal in ere hersteld worden voor waterberging en natuurontwikkeling. Wordt vervolgd.