Opdrachtgever:Gemeente Maasdriel
Samenwerking:Agrarische Natuurvereniging Capreton
Plaats:Hedel - Bommelerwaard
Wanneer:2010 - 2011
Thema:Inrichtingsplannen, Landschaps- | cultuurhistorie, (status: uitgevoerd)

Achterdijk

Rond 1950 vond er op de westelijke kleigronden van de Bommelerwaard een ruilverkaveling en herinrichting plaats. Ontwerper van deze landschapsplannen was landschapsarchitect Nico de Jonge. Zijn idee was om grote `landbouwruimten' te maken waarbij de wegen werden voorzien van bomenrijen. De historische Achterdijk werd beplant en groeide uit tot een forse bomenlaan die het open komgebied onderverdeelt in een noordelijk en zuidelijk deel. In 2010 is de Achterdijk verbreed en is beplanting verloren gegaan. De vraag aan Nienhuis Landschaps-architectuur was om de Achterdijk weer landschappelijk in te passen. Als uitgangspunt is gekozen voor de cultuurhistorische situatie. Aan weerszijden van de dijk zijn de boomrijen hersteld – aan de noordzijde in rij, aan de zuidzijde in losser verband. De bochten van het dijktracé worden door onderbeplanting geaccentueerd : knip- en scheerheg aan de noordzijde, een wildere struweelhaag aan de zuidzijde. Samen met de bestaande erfbeplanting vormt de Achterdijk weer een herkenbare landschapsstructuur met een wandelpad langszij. In de voetsporen van Nico de Jonge; een gewetensvolle opgave!