Opdrachtgever:Burghout Projectmanagement
Samenwerking:Ministerie Infrastructuur en Milieu, Waterschap Rivierenland, gemeente Zaltbommel
Plaats:Poederoijen - Bommelerwaard
Wanneer:2010 - 2011
Thema:Inrichtingsplannen

Klimaatbuffer Poederoijen

Poederoijen in de Bommelerwaard is één van de aangewezen intensiveringsgebieden voor glastuinbouw. In 2010 is door Nienhuis Landschapsarchitectuur voor dit gebied een Masterplan gemaakt. In dit plan is aan de westzijde van Poederoijen een klimaatbuffer ingetekend voor de opvang van water uit het glasgebied. Tevens is dit een historische verwijzing naar het hier aanwezige vrije schootsveld en inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In deze opdracht is verder vorm gegeven aan de omvang en inrichting van de klimaatbuffer. De ingreep valt uiteen in twee delen. Aan de noordzijde wordt het maaiveld afgegraven waardoor weidse vloeiweiden onstaan met plas-dras. Deze vloeiweiden grenzen direct aan het open polderlandschap. Aan de zuidzijde zijn greppels aangelegd die verwijzen naar (historische) landschappen elders langs de Maasdijk. De nieuwe landschapsstructuren zijn zo ontworpen, dat de hoeveelheid water bepalend is voor de (steeds veranderende) landschapsbeleving.