Opdrachtgever:Stimuleringsfonds voor de Architectuur
Samenwerking:Lopende Zaken, Hoogheemraadschap Delfland
Plaats:Zwethzone (Delfland)
Wanneer:2011 - 2012
Thema:Ontwerpend onderzoek, Gebiedsontwikkeling, Inrichtingsplannen, Water | klimaat | landgebruik

Atlantikwall als waterlinie

Aan het eind van WOII zijn om militaire redenen polders onder water gezet als rugdekking voor de Atlantikwall: de Vordere Wasserstellung. Deze inundaties vormden een keten vanaf de Stelling van Amsterdam tot aan het noorden van Rotterdam. In Delfland lag een reeks inundaties langs de Zweth. Deze polders vormen de kern van een ontwerpend onderzoek. Dit richt zich op nieuwe mogelijkheden voor het vasthouden en benutten van zoet water voor het Westland en Haaglanden. Bijvoorbeeld om de ecologische, recreatieve en ruimtelijke kwaliteiten in het Westland te vergroten. Of als waterlandschappen waar een verdere nazuivering van afvalwater plaats kan vinden. Levert dit schoon water op dat benut kan worden voor stad en glas? Deze gedachtengang zal verder uitgewerkt worden voor de zuiveringsinstallaties Harnaschpolder en Nieuwe Waterweg en de Zweth die deze lokaties met elkaar verbindt.