Opdrachtgever:eigen initiatief
Samenwerking:Grontmij, Deltacommissie
Plaats:Rijnmond | Deltametropool | Zuidwestelijke Delta
Wanneer:2010 - heden
Thema:Ontwerpend onderzoek, Gebiedsontwikkeling, Beleidsstrategie, Water | klimaat | landgebruik

De Getekende Delta

De getekende Delta: een vanuit de 'waterlogica' aangestuurd en ontwerpgericht onderzoeksprogramma voor een klimaatbestendige, ruimtelijke toekomst van Deltametropool. Waar veiligheid, techniek en landschapsontwikkeling elkaar versterken en bijdragen aan (be)leefbare stadslandschappen.

De getekende Delta identificeert ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven voor de Rijnmond en Drechtsteden. De kunst is om voort te bouwen op een ‘deltatraditie’ waarbij het watersysteem fasegewijs weer een structurende en ruimtelijke drager kan worden: van polderdenken naar systeemdenken. In De Getekende Delta zijn de vier denkrichtingen van de Deltacommissie voor de Rijnmond verder doordacht op hun ruimtelijke consequenties. De keuze om de Nieuwe Waterweg al dan niet open te houden heeft gevolgen voor de noodzaak om rivierwater via de Zuidwestelijke Delta af te voeren. Of om zoet water via het IJsselmeer aan te voeren. Elke denkrichting heeft een eigen set aan ruimtelijke ingrepen, kwaliteiten en ontwikkelingsperspectieven. Voor waterstad Rotterdam en Dordrecht hebben we deze verder in beeld gebracht. Wordt vervolgd.