Opdrachtgever:Stimuleringsfonds voor de Architectuur
Samenwerking:Lopende Zaken, woningbouwcorporatie Staedion
Plaats:Dubbelstad Den Haag - Rotterdam | Delfland
Wanneer:2011 - 2012
Thema:Ontwerpend onderzoek, Gebiedsontwikkeling, Beleidsstrategie, Demografie, Kringlooplandbouw

Stadslandbouw Haaglanden

In Den Haag Zuidwest heeft de bestaande naoorlogse bebouwing zijn afschrijvingstermijn bereikt. De marktkansen voor geplande grondgebonden (koop)woningen staat ook hier onder zware druk. De vraag is of andere functies met een sterke economische dynamiek een rol van betekenis kunnen spelen bij de reconstructie van de zuidwestelijke stadsdelen die aan het Westland grenzen. Kan de ontwikkeling van glastuinbouw dienst doen als (al dan niet) tijdelijke vorm van stedenbouw? Tuinbouw in de stad kan passen in het streven om ook binnenstedelijke ruimte te benutten voor voedselproductie. In dit project hebben we ontworpen aan vormen van (hightech) stadslandbouw die bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid en klimaatbestendigheid van de stad.