Opdrachtgever:Eigen initiatief
Samenwerking:Ministerie van LNV Onderzoeksprogramma Groene Metropolen, Lopende Zaken e.a.
Plaats:Nederland, zuidvleugel Randstad
Wanneer:2006 - heden
Thema:Demografie, Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Beleidsstrategie
Publicatie:De zegeningen van Dubbelkrimp voor de Randstad. Krimpend land, krimpende bevolking, 2006

De zegeningen van Dubbelkrimp voor de Randstad

Niet alleen in de perifere delen van Nederland krimpt de bevolking, ook op enkele plaatsen in de zuidvleugel van de Randstad manifesteert deze krimp zich. Verwacht wordt dat deze bevolkingskrimp in de nabije toekomst zal toenemen. Ook het droge land zal in toenemende mate (moeten) krimpen ten behoeve van meer ruimte voor water. Deze Dubbelkrimp - van zowel bevolking als land - hoeft geen ramp te zijn en kan zelfs voordelen opleveren. Een dalende bevolkingsdruk verlicht de ruimtedruk, waardoor het makkelijker kan zijn om de van nature watergevoelige gebieden te verlaten en in te richten met andere bewoningspatronen. Krimp vraagt om een fundamentele heroverweging van het overheidsbeleid dat uitsluitend gericht is geweest op groei. Krimp vraagt ook om een structureel andere benaderingswijze van ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Hoe? Dubbelkrimp geeft een aanzet. Voor meer informatie kunt u ook www.dubbelkrimp.nl raadplegen.