Opdrachtgever:Interbest
Samenwerking:Rijkswaterstaat, DLG-Oost, Ondernemersvereniging Poort van Midden Gelderland
Plaats:Heteren
Wanneer:2008
Thema:Gebiedsontwikkeling, Inrichtingsplannen

Landschapsplan A50 Heteren - Betuwse Poort van Gelderland

In het oorspronkelijke landschapsplan A50 was op het traject Valburg tot Grijsoord aan de westzijde van de A50 door DLG een dubbele bomenrij ingetekend. Deze bomen waren gepland tussen de – te verbreden - snelweg en de direct daaraan grenzende bedrijventerreinen ‘Poort van Midden Gelderland Noord en Zuid’ zodat de zichtbaarheid daarvan in het gedrang zou komen. En juist de zichtbaarheid vanaf de snelweg is voor de ondernemers hét motief om daar een kavel te hebben. Een situatie die al enkele jaren stand hield omdat de diverse partijen vasthielden aan eerder ingenomen standpunten. Nienhuis Landschapsarchitectuur is gevraagd om deze situatie te doorbreken en te verkennen welke ruimtelijke alternatieven denkbaar zijn die recht doen aan zowel de uitgangspunten van Rijkswaterstaat, DLG én de wensen van de ondernemers. Na meerdere interactieve ontwerpsessies is het uitgangspunt van de dubbele bomenrij aan de westzijde van de A50 door DLG losgelaten. Uiteindelijk is gekozen voor een integraal landschapsplan dat ook plaats biedt aan waterberging en ecologie. Als gevolg van de aanplant van strategisch geplaatste boomclusters tussen snelweg en bedrijventerrein wordt zowel de zichtbaarheid van de bedrijfspanden als de daar aanwezige reclamemast gegarandeerd. Tevens wordt met het opgestelde landschapsplan voldaan aan de gewenste ‘landschappelijke inpassing’ van het bedrijventerrein, de verkeersveiligheid en aanvullende geleiding voor vleermuizen.