Opdrachtgever:Rijkswaterstaat RIKZ
Samenwerking:Waardenburg, Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)
Plaats:Zeeland - Tholen
Wanneer:2006 - 2007
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Inrichtingsplannen, Zilte landbouw, Ecologie

Prins Hendrikpolder: zilte landbouw als schakel tussen zoet en zout

In de integrale visie ‘Delta in Zicht’ worden zoekrichtingen gepresenteerd om van de Zeeuwse Delta een dynamischer en ecologisch meer samenhangend geheel te maken. De studie naar de gebruiksmogelijkheden van de Prins Hendrikpolder sluit hierop aan. Onderzocht is hoe de estuariene natuur in de polder versterkt kan worden en hoe dit te combineren is met zilte landbouw en recreatie. De mogelijkheden van zilte teelten en hun ruimtelijke consequenties zijn verder onderzocht. Hieruit blijkt dat het mogelijk is om natuurontwikkeling te combineren met de productie van rendabele zilte gewassen voor voedsel of biobrandstof. Harde voorwaarde is wel dat de Prins Hendrikpolder (gedeeltelijk) ontpolderd wordt om zo geleidelijkere overgangen tussen zoet en zout water mogelijk te maken en delen van de Zeeuwse Delta opnieuw met elkaar te verbinden.