Opdrachtgever:Gemeente Maasdriel
Samenwerking:Waterschap Rivierenland, Agrarische Natuurvereniging Capreton
Plaats:Hedel
Wanneer:2008
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Inrichtingsplannen, Ecologie

Inrichtings- en beplantingsplan van een wadi in Hedel

Ten westen van het bestaande bedrijventerrein ‘Kampen’ wordt een uitbreiding beoogd. Een wadi zal worden aangelegd om te voorkomen dat regenwater te snel van het toenemende verharde oppervlakte in het aanliggende slotenstelsel afstroomt. Tevens is de inrichting van de wadi bedoeld om de bedrijfsgebouwen landschappelijk te verankeren. De landschappelijke hoofdopzet van het inrichtingplan is gebaseerd op de kenmerken van het aanwezige landschap: een meer besloten sfeer aan de zijde van het bedrijventerrein, behoud van de openheid aan de landschapszijde met op de overgang daarvan de wadi. In het plan is rekening gehouden met een gesloten grondbalans en verder is de werking van de wadi doorgerekend door het waterschap. De uiteindelijke inrichting van het gebied is gericht op een zo hoog mogelijke landschappelijke en ecologische diversiteit zodat het gebied tevens dienst kan doen als ‘proeftuin’ voor de aanleg en het onderhoud van (verdwenen) landschapselementen. Het inrichtingsplan is inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurd en zal op termijn uitgevoerd worden.