Opdrachtgever:Hoogheemraadschap Noorderkwartier
Samenwerking:H+N+S landschapsarchitecten, Arcadis, Elshof Advies
Plaats:Texel
Wanneer:2003
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Watersysteem

Wateratlas Nederland - pilot Texel

De Wateratlas Nederland is bedoeld om inzicht te krijgen in de werking van een watersysteem en de consequenties daarvan voor (toekomstig) landgebruik. De pilot Texel heeft tot doel om het theoretische kader van de Wateratlas met een praktische uitwerking te onderbouwen. De pilot wordt benut om de beeldtaal (en bijhorende legenda) te concretiseren en op zowel regionaal schaalniveau als subdeelstroomgebied verder uit te diepen. De Wateratlas wordt als leidraad ontwikkeld die toepasbaar is voor heel Nederland. De op basis hiervan verkregen inzichten kunnen een goede afstemming mogelijk maken tussen de beleidsvoorbereiding en de realisatie van bestemmings- en inrichtingsvraagstukken op het vlak van water en ruimte.