Opdrachtgever:Waterschap de Dommel
Samenwerking:Bureau Waardenburg, Alterra
Plaats:Brabant
Wanneer:2008
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ecologie

Een bron van inspiratie! Visie Aa of Goorloop en Dalemstroompje

Deze visie bouwt voort op het toekomstperspectief ‘Robuuste Verbinding De Beerze’ van de Provincie Noord-Brabant. Een gezond watersysteem is de inspiratiebron voor de ontwikkelde stroomgebiedsvisie waarin ruimte wordt geboden aan ecologie, landbouw, cultuurhistorie en recreatie. Door herstel van natte beekdalen, vennen en grondwaterstromen zoals kwel ontstaan meer natuurlijke overgangen tussen water en land. Op deze wijze kan gebouwd worden aan een robuust en natuurlijker water- en ecosysteem met een hoge biodiversiteit, grotere belevingswaarden en (aangepaste) vormen van landbouw. Door op de overgangen van beekdal naar landbouwgronden fasegewijs over te stappen op extensieve agrarische beheersvormen wordt het landschap gevarieerder en de waterkwaliteit beter.