Opdrachtgever:Projectbureau Belvedere
Samenwerking:Deltares, De Zwarte Hond, Lopende Zaken, Annet Ritsema e.a.
Plaats:Deltametropool
Wanneer:2010 - 2011
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Landschaps- | cultuurhistorie, Beleidsstrategie, Projectleiding

De vaart erin! Ontwerpend onderzoek naar kansen voor de binnenvaart in de Delta-metropool

De vaart erin! is een ontwerpend onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor transport dat gebruik maakt van het waterstelsel in West Nederland. Daarbij staat de vraag centraal hoe van het netwerk van waterwegen en steden werkelijk een Delta-metropool te maken is. In het onderzoek wordt de historische ontwikkeling van het eens geavanceerde waterwegenstelsel nader bestudeerd. Op basis daarvan worden ontwerpen gemaakt die nieuwe mogelijkheden in beeld brengen voor transport over het binnenwater. Dit ontwerpend onderzoek richt zich voornamelijk op de ruimtelijke mogelijkheden van de contactzones tussen water en (stads)landschap. In het ontwerpende deel ligt de nadruk niet alleen op de logistiek over water, maar wordt ook nagedacht over de rol van het (uit te breiden) waterstelsel in relatie tot bodemdaling en klimaatverandering. Gebieden die in deze studie de nadruk krijgen zijn de Rotterdamse Stadshavens, het westelijk havengebied in Amsterdam en het tussenliggende waterstelsel met bijbehorende steden zoals Den Haag, Leiden en Gouda.