Opdrachtgever:Planbureau voor de Leefomgeving
Samenwerking:Interdisciplinair ontwerpteam
Plaats:Internationaal, Noordzeekust(en)
Wanneer:2002 - 2003
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Beleidsstrategie, Deltaficatie
Publicatie:Naar Zee! Ontwerpen aan de kust, 2003

Ontwerpatelier Naar Zee! Ontwerpen aan de kust

De doelstelling van het ontwerpatelier Naar Zee! was om te komen tot een samenhangende reeks concepten die betrekking hebben op de Noordzee en –kusten. De in het ontwerpatelier ontwikkelde strategie Deltaficatie is gebaseerd op een streven naar ‘meer kust en meer zee’. Op basis van dit uitgangspunt is ontwerpenderwijs gezocht naar mogelijkheden voor veranderlijke kustlandschappen waarin ‘de elementen’ een vormende rol hebben, geleidelijke zoet-zout overgangen ontstaan en kansen geboden worden aan zilte teelten, tijdelijk en experimenteel ruimtegebruik. Vanuit deze strategie zijn de drie denkbeelden Het Vrije Westen, Holland op z’n Langst en Het Hoge Oosten verder doordacht. Concrete uitwerkingen daarvan zijn een megasuppletie voor de kust bij Hoek van Holland. Als gevolg van deze ingreep kan een dynamische kustverdediging ontstaan met volop ruimte voor natuurontwikkeling maar zal ook de zandhonger in de Waddenzee gestild worden. Of een Combikering nabij Den Helder waarbij een meervoudig te gebruiken dijklichaam – naast veiligheid – ook dienst doet als woon- of recreatielandschap.