Opdrachtgever:Provincie Gelderland
Samenwerking:Gemeente Zaltbommel, Waterschap Rivierenland
Plaats:Poederoijen
Wanneer:2009 - 2010
Thema:Gebiedsontwikkeling, Inrichtingsplannen
Publicatie:Masterplan Poederoijen, 2009

Masterplan Poederoijen: voor en door ondernemers & bewoners

Poederoijen in de Bommelerwaard is één van de aangewezen intensiveringsgebieden voor glastuinbouw. In het Masterplan Poederoijen is in samenwerking met bewoners en ondernemers een gemeenschappelijke visie tot stand gekomen voor een ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De visie en het inrichtingsplan zijn tot stand gekomen op basis van meerdere interactieve schetssessies. Daarbij stond de vraag centraal hoe een landschappelijk raamwerk te realiseren zal zijn waarbinnen ruimte is voor een toekomstgerichte glastuinbouw. Het landschappelijke raamwerk is gebaseerd op de bodemopbouw ter plekke: op de oeverwallen opgaand groen en in de open polders plaats voor water en kades. Bij de verdere vormgeving van het raamwerk speelde de cultuurhistorie van Poederoijen een belangrijke rol. Deze bestaat uit water, kades en een Heerlijkheid. Aan de westzijde van het glastuinbouwgebied is een retentiegebied ingetekend dat gebaseerd is op de daar aanwezige vrije schootsvelden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het breed gedragen Masterplan is inmiddels goedgekeurd door zowel de gemeenteraad als de Provinciale Staten. Wordt vervolgd.