Opdrachtgever:NVTL
Samenwerking:Diverse partijen
Plaats:Nederland
Wanneer:2006
Thema:Landschaps- | cultuurhistorie, Waterlinies, Veldwerk
Publicatie:Reeks NCRV-documentaires over Linielandschappen, 2006

NVTL jaarthema 2006 - Linielandschappen: verdedigbaar erfgoed

Nienhuis Landschapsarchitectuur heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL) vorm en inhoud gegeven aan het NVTL-jaarthema 2006 De Linielandschappen: verdedigbaar erfgoed. Centraal stonden de waterlinies uit verschillende tijdsperioden die Nederland rijk is. Vier thematische wandelexcursies boden de kans om met eigen ogen te zien hoe de waterlinies in wisselwerking met de specifieke topografie van de landschappen zijn ontstaan. Daarbij werd getoond wat er van de diverse linies rest en hoe er met dit erfgoed omgegaan is of zal worden. Bezocht zijn de IJssellinie nabij Olst, de Nieuwe Hollandse Waterlinie nabij Muiden, de Atlantikwall nabij vliegveld Valkenburg en de Staats-Spaanse Linie nabij Hulst. Het jaarthema is afgesloten in samenwerking met de NCRV in de vorm van een reeks televisie documentaires die betrekking hadden op de bezochte linies.