Opdrachtgever:Projectbureau Belvedere, Provincie Overijssel e.a.
Samenwerking:Lopende Zaken, MAS Architecten
Plaats:Veluwe en IJssel
Wanneer:2008 - 2009
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Landschaps- | cultuurhistorie
Publicatie:Atlas van de Koude Oorlog. Veluwe en IJssel, 2009 | Wandelgids Landschap van de Koude Oorlog. Veluwe en IJssel, 2009

Atlas Landschap van de Koude Oorlog; Veluwe en IJssellinie

In deze Atlas zijn twee gebieden in kaart gebracht die tijdens de Koude Oorlog een rol van betekenis hebben gespeeld. Allereerst de Veluwe als dé legerplaats met een keur aan militaire complexen. Ten tweede de Rijn-IJssellinie die langs de bovenloop van de Rijn en langs de gehele IJssel is aangelegd zodat het mogelijk werd om door middel van inundaties de vijand te hinderen. In de Atlas is het militaire erfgoed breder opgevat dan de relicten en ensembles alleen. Naast objectbeschrijvingen en gedetailleerde kaartbeelden bevat het product ook drie essays en vier ontwerpuitwerkingen. Daarin wordt ondermeer verkend in hoeverre de ruimtelijke waterstrategieën van de Rijn- IJssellinie bruikbaar zijn voor de inrichting van een veerkrachtiger waterstelsel dat bestand is tegen onvoorziene omstandigheden als gevolg van klimaatverandering. In de IJssel- en Vechtdelta en in Meinerswijk bij Arnhem zijn deze waterstrategieën in een ontwerpend onderzoek verder uitgediept.