Opdrachtgever:Projectbureau Belvedere
Samenwerking:Lopende Zaken, interdisciplinair ontwerpteam
Plaats:Kustgebied
Wanneer:2004
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Landschaps- | cultuurhistorie, Verblijfstoerisme
Publicatie:De Langste Stad, van Zwin tot de Slufter. Reis langs het verblijfstoeristisch erfgoed van de Nederlandse kust, 2005.

De Langste Stad. Een reis langs het verblijfstoeristisch erfgoed van de Nederlandse kust

De Langste stad van Nederland bestaat uit een breed scala aan toeristisch verblijfserfgoed en strekt zich uit langs de Nederlandse kust. Het verblijfstoerisme in en om het strand, duinen en binnenduinrand heeft voortdurend de neiging om seizoensgebonden verblijven om te zetten in permanente vormen van verblijf; met verstening tot gevolg. In deze studie is een inventarisatie gemaakt van alle denkbare vormen van toeristisch verblijfserfgoed in het Nederlandse kustlandschap. Deze historische voorbeelden van dit ‘strandgoed’ hebben geleid tot een reeks ontwerpverkenningen. Tijdens het ontwerpend onderzoek stond de vraag centraal hoe de historie kan inspireren tot nieuwe, duurzame vormen van toeristisch verblijven in een veranderlijk kustlandschap. Daarbij is bijzondere aandacht besteed aan vormen van meervoudig en seizoensgebonden ruimtegebruik die recht doen aan oude verhalen en nieuwe ontwikkelingen.