Opdrachtgever:H+N+S landschapsarchitecten
Samenwerking:diverse gemeenten
Wanneer:1999
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek

In de goot - inventarisatie van gescheiden watersystemen in de stad

In deze studie is een inventarisatie gemaakt van projecten waar een gescheiden watersysteem is toegepast. Dit houdt in dat de afvoer van regenwater niet meer via het riool afgevoerd wordt maar daar van losgekoppeld is. Aan de hand van voorbeeldprojecten wordt verbeeld op welke wijze dit water in de stad op een integrale wijze kan worden vormgegeven of kan bijdragen aan de ruimtelijke structuur van de stedenbouwkundige opzet. In deze publicatie wordt getoond hoe (landschaps)architecten en stedenbouwers samen met civiel-ingenieurs op een wezenlijke manier vorm kunnen geven aan een duurzaam stedelijk watersysteem. Daarbij is een sterk onderscheid te maken tussen hoger gelegen zandgronden en lagergelegen gebieden. Op zandige gronden infiltreert het water in de bodem en is daardoor minder zichtbaar in te zetten als ontwerpmiddel anders dan in de vorm van groenstructuren of wadi’s. In lager gelegen gebieden kan het water niet in de bodem infiltreren en is het zichtbaar in de vorm van oppervlaktewater. Dit gegeven biedt meerdere mogelijkheden voor het ontwerp in combinatie met andere functies en programma’s.