Opdrachtgever:Afstudeerscriptie
Samenwerking:Rijkswaterstaat RIZA, WL Delft|hydraulics
Plaats:IJsseldelta
Wanneer:2000 - 2001
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Gebiedsontwikkeling
Publicatie:~WATer komt. Ontwerpend onderzoek naar rivierverruimende mogelijkheden in de IJsseldelta, 2002

Genomineerd voor de Archiprix 2002

Uit het juryrapport: ~WATer komt schaart zich onder de reeks van plannen die een antwoord formuleren op de toenemende waterafvoer van de grote rivieren. Dit plan treedt de opgave op intelligente wijze tegemoet. De ingewikkelde problematiek wordt op logische wijze geordend en vervolgens uitgewerkt in een aantal mogelijke strategieën. Deze aanpak doet recht aan het vakgebied van de landschapsarchitectuur. Het plan wordt helaas niet ruimtelijk uitgewerkt, het blijft beperkt tot de initiële fase. De sublieme start is beloftevol en wekt de verwachting dat de ontwerper in de praktijk verder zal uitgroeien. ~WATer komt is het beste landschapsarchitectuurplan van de Archiprix 2002.

~WATer komt. Een ontwerpend onderzoek naar rivierverruiming in de IJsseldelta

Het ruimtelijke en hydraulische concept van ~WATer komt gaan uit van een grotere interactie tussen water uit de IJssel en dat van het IJsselmeer. In het ontwerpend onderzoek is gewerkt met een grote diversiteit van waterafvoeren via de IJssel. Van minder dan nu tot veel meer dan de huidige (maximale) afvoer. Hierbij is rekening gehouden met een wijziging van de nationale waterafvoerverdeling, het aanleggen van meerdere (nieuwe) IJsselarmen of het creëren van overlaat- of retentiegebieden voor tijdelijke wateropvang. Elk van de oplossingen heeft andere ruimtelijke dimensies. Uiteindelijk is gekozen voor het (re)construeren van de IJsseldelta door de aanleg van een nieuwe rivierarm door polder Mastenbroek, waardoor meerdere routes ontstaan waarlangs het rivierwater veilig afgevoerd kan worden. Ook ontstaan er in het hart van het stedelijke knelpunt tussen Kampen en IJsselmuiden mogelijkheden voor rivierverruiming. Als gevolg van geplande ontwikkelingen op infrastructureel vlak verliezen het huidige station en het tracé van de N50 op de oostoever van de IJssel hun functie. Zodoende kan op deze lokatie ruimte voor de rivier hand in hand gaan met nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen. De variatie in afvoermogelijkheden kan gepaard gaan met verschillen in overstromingsfrequenties waardoor er in de IJsseldelta een grotere beleefbaarheid van water ontstaat. Tevens wordt hiermee de basis gelegd voor nieuwe waterlandschappen, teelten en woonvormen die voortborduren op de landschapshistorie van de IJsseldelta.