Opdrachtgever:TU-Delft
Samenwerking:Han Meyer, Fransje Hooimeijer
Plaats:Nederland, rivierengebied
Wanneer:2005
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Landschaps- | cultuurhistorie, Stedenbouw
Publicatie:Atlas of Dutch water cities | Atlas van de Nederlandse waterstad, 2005

Atlas of Dutch water cities | Atlas van de Nederlandse waterstad

In het kader van de Rotterdamse Architectuur Biënnale ´De Zondvloed´ is een onderzoek verricht naar de ontwikkeling van Hollandse watersteden. Van de onderzochte steden zijn de verschillende groeiwijzen in relatie tot de aanliggende watersystemen geanalyseerd en beschreven. Daarbij gaat het ook om de vraag welke ruimtelijke elementen en verstedelijkingspatronen te benutten zijn bij de wateropgaven waar Nederland in de - nabije - toekomst mee te maken krijgt. Het onderzoek is onderverdeeld in polder-, zee- en riviersteden en heeft geresulteerd in een ´Atlas van de Nederlandse Waterstad´waarvan Nienhuis medeauteur en redacteur is. Tevens is in de Atlas een calendarium opgenomen waarin allerhande “schanierpunten” van de Nederlandse watergeschiedenis in tijd en ruimte worden verbeeld. De thema’s waarop de tijdbalk betrekking heeft bestaan o.a. uit landschap, openbare ruimte, transport, civiele techniek en veiligheid.