Opdrachtgever:Planbureau voor de Leefomgeving
Samenwerking:Interdisciplinair ontwerpteam
Plaats:Nederlandse Delta
Wanneer:2002 - 2003
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Landschaps- | cultuurhistorie, Beleidsstrategie, Deltaficatie
Publicatie:Naar Zee! Ontwerpen aan de kust, 2003

Naar Zee! Ontwerpen aan de kust - Holland op z'n Langst

In het ontwerpatelier Naar Zee! zijn drie denkbeelden ontwikkeld waarvan Holland op z’n Langst er één is. Het denkbeeld bouwt voort op een rijke Nederlandse cultuurgeschiedenis die bestaat uit een geavanceerd stelsel aan boezemwateren, sloten, (trek)vaarten en plassen dat zich uitstrekte van Zeeuws-Vlaanderen tot voorbij Groningen. In Holland op z’n Langst zijn oude waterlijnen gerevitaliseerd en zijn ontwerpen gemaakt voor nieuwe waterwegen die in combinatie een samenhangend waternetwerk op nationale schaal opleveren. Het totale waternetwerk kan ‘stapsgewijs’ worden uitgevoerd en als aanjager dienen voor diverse ontwikkelingen op het gebied van wateropvang, nieuwe woonmilieu’s, geen land- maar watergoederen en economische activiteiten. Op deze wijze krijgt de Deltametropool een steekhoudend en samenhangend (water)motief om ruimtelijke initiatieven mogelijk te maken.