Opdrachtgever:Planbureau voor de Leefomgeving
Samenwerking:Interdisciplinair ontwerpteam
Plaats:Ten oosten van 0 m NAP
Wanneer:2002 - 2003
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Beleidsstrategie, Deltaficatie
Publicatie:Naar Zee! Ontwerpen aan de kust, 2003

Naar Zee! Ontwerpen aan de kust - Het Hoge Oosten

In het ontwerpatelier Naar Zee! zijn drie denkbeelden ontwikkeld waarvan Het Hoge Oosten er één is. Het Hoge Oosten is een mentale verlenging van de kustlijn en bevindt zich tussen twee denkbeeldige lijnen; een in tijd verschuivende zone ten oosten van 0 meter NAP. Een landinwaartse kustlijn die met de snelheid van de rijzende zeespiegel oostwaarts schuift. In deze zone staat duurzaamheid als ontwerpmotief voorop. In Het Hoge Oosten is het landschap de generator van drinkwater, koolzaadolie en bos ten behoeve van alternatieve vormen van energie. Uitgestrekte wouden die afhankelijk van de verschillende bodemsoorten zoals klei, zand en veen bestaan uit verschillende bostypen en boomsoorten. Het beheer ervan zal ook verschillen naar gelang van de beoogde opbrengst en het gebruik: productiehout, natuurbos, verdwaalbos of speelbos. Het bos is een herkenbare zone voor iedereen die naar zee gaat of zich juist richting Hinterland begeeft. Ook is Het Hoge Oosten het landschap van trage bewegingen als tegenhanger van de snelle netwerkmaatschappij in de Deltametropool. Het zeespiegel-wandelpad is gemarkeerd met strandpalen en wijst u vanaf 0 meter NAP de weg.