Opdrachtgever:Planbureau voor de Leefomgeving
Samenwerking:Interdisciplinair ontwerpteam
Plaats:Noordzee
Wanneer:2002 - 2003
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Beleidsstrategie, Deltaficatie
Publicatie:Naar Zee! Ontwerpen aan de kust, 2003

Naar Zee! Ontwerpen aan de kust - Het Vrije Westen

In het ontwerpatelier Naar Zee! zijn drie denkbeelden ontwikkeld waarvan Het Vrije Westen er één is. Het Vrije Westen koerst aan op een zilte levenshouding. Uitwijken naar zee is geen compensatie voor problemen op het land. Het biedt juist een kansrijk en nieuw landschap dat gericht is op het ontwikkelen van een programma op basis van zout water. Het denkbeeld komt tot uiting in een eilandenrijk voor de Nederlandse kust dat als gevolg van een megasuppletie voor de kust van Hoek van Holland kan ontstaan. De geofysische krachten zoals wind, water en stroming geven verder vorm aan dit veranderlijke en dynamische landschap. Hierdoor lijken jaarlijkse zandsuppleties overbodig geworden. In samenspel met ‘de elementen’ kunnen voor de kust enkele vaste punten opgeworpen worden van baggerspecie uit (bijvoorbeeld) de grote rivieren. Het eilandenrijk dat op deze wijze gevormd wordt, kan opgevat worden als proeftuin waar plaats is voor vrijheid, verandering, tijdelijkheid of het ruimtelijk experiment. De zee is immers volstrekt anders dan de wereld op het land. Dat vraagt om een ruimtelijke benadering en juridisch kader dat recht doet aan de dynamiek van de Noordzee en –kust.