Opdrachtgever:WaterINNovatiebron, Rijkswaterstaat
Samenwerking:Interdisciplinair ontwerpteam
Plaats:Den Helder
Wanneer:2002
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Meervoudig ruimtegebruik

Combikering Den Helder

Voor het hebben en houden van een veilige kust is ruimte nodig; ruimte die ook benut kan worden voor bijvoorbeeld stedelijke ontwikkelingen of toerisme. Door deze ruimtewensen te combineren kunnen verschillende vormen van kustverdediging ontstaan. Deze gedachtengang is ontwerpenderwijs beproefd in Den Helder en heeft geresulteerd in een aantal denkrichtingen. Daarbij kan de zeedijk dezelfde omvang houden als nu. De Dijkstad bijvoorbeeld biedt ruimte aan en op de dijk voor zeewerende huizen en hotels met daartussen een flexibele damwand. Of een Zeestad waarbij een drijvende golfbreker evenwijdig aan de dijk zorgt voor veiligheid. Indicatieve berekeningen geven aan dat een golfbreker van zo’n 20 meter voldoende moet zijn en kan dienen als fietspad en boulevard met tal van (tijdelijke) functies.