Opdrachtgever:Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard
Samenwerking:Gemeente Zaltbommel en Maasdriel, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en diverse lokaal betrokken partijen
Plaats:Bommelerwaard
Wanneer:2009 - 2020
Thema:Beleidsstrategie, Gebiedsontwikkeling, Inrichtingsplannen

Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit

De Gelderse Prijs 2020 voor Ruimtelijke Kwaliteit ‘Brede blik op ruimte’. Uit het juryrapport: ‘Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard is een project met een enorme schaal in een gebied waar veel ruimteclaims en de wateropgave samenkomen. Hier is van onderop (telers, tuinbouwers, boeren, dorpsraden enzovoort) en bovenaf (gemeenten, waterschap, provincie) een enorme verandering in gang gezet. Alle betrokkenen werken samen om een toekomstbestendig en meer divers tuinbouwgebied te realiseren. In de uitvoering wordt op alle niveaus gezocht naar de meest adequate oplossing voor natuur, dier, mens en bedrijven. In deze grootse gebiedsopgave komen veel ambities concreet samen.’ Als landschapsarchitect heb ik vanaf 2009 tot 2020 een wezenlijke bijdrage mogen leveren aan de gebiedsprocessen en de ruimtelijke uitwerkingen ervan. De Gelderse prijs is daarvoor een mooie erkenning!