Opdrachtgever:Provincie Gelderland, gemeenten Maasdriel en West Maas & Waal, Rijkswaterstaat, ARK natuurontwikkeling
Samenwerking:Lokaal betrokken partijen, Expeditie Over de Maas, Erfgoed Gelderland, gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch
Plaats:regio St. Andries
Wanneer:2019 - 2020
Thema:Landschaps- | cultuurhistorie, Beleidsstrategie, Gebiedsontwikkeling

Waal-Maas verbinding

Deze opdracht vloeit voort uit een eerder door Nienhuis Landschapsarchitectuur opgestelde gebiedsvisie (2018) voor de regio Sint Andries. Het gebied waar Maas en Waal elkaar bijna raken, op de grens van Noord-Brabant en Gelderland. In deze opdracht werden ambities concreet. Als kwartiermaker stond ik met de ‘voeten in de klei’. Samen met lokale partijen heb ik verkend welke concrete ontwikkelkansen aanwezig zijn in de regio die bijdragen aan de integrale gebiedsvisie. Deze zogenaamde vliegwielprojecten zijn tijdens Ronde Tafelgesprekken in kaart gebracht en uiteindelijk voorzien van een uitvoeringsagenda, bemensing en financieringsmogelijkheden. Eén vliegwielproject is een Waal-Maas verbinding ter hoogte van Fort Voorne en zandwinning Over de Maas. Het eindbeeld is een natte en stromende ecologische verbindingszone tussen Waal en Maas die beide rivieren voor flora, fauna en recreanten met elkaar verbindt. Zo ontstaat een ecologische stapsteen in het natuurnetwerk langs de rivieren waar ook de Biesbosch/Noorwaard, Munnikenland en Gelderse Poort deel van uitmaken. Een verdere uitwerking van dit vliegwielproject past binnen de doelen van diverse programma’s zoals LIFE-IP, Integrale Rivier Management (IRM) en mogelijk MIRT.