Opdrachtgever:Ministerie van Binnenlandse Zaken, NVTL / BNSP
Samenwerking:Provincie Flevoland en o.a. Feddes|Olthof, LOLA Landscape, Circulair Landscape
Plaats:Flevopolder, Metropoolregio Amsterdam
Wanneer:2019
Thema:Water | klimaat | landgebruik, Ontwerpend onderzoek, Kringlooplandbouw, Energietransitie, Omgevingswet

Regio van de Toekomst

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is in vier regio’s onderzoek gedaan naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. Flevoland was één van die regio’s. Samen met de provincie Flevoland, de Metropoolregio Amsterdam en Flevolandse agrariërs heb ik - samen met een interdisciplinair team van ontwerpers - tijdens interactieve sessies en ontwerpend onderzoek verkend hoe de menukaart van ‘Landbouw met meerdere smaken’ eruit kan zien. Het gaat daarbij om vernieuwingen, aanpassingen en innovaties waarbij grootschaligheid, biologisch en korte ketens naast elkaar bestaan. En om ontwikkelingsrichtingen voor landbouw in de hele provincie en verbindingen met andere gebiedsopgaven zoals bodemdaling, verandering van klimaat en watersysteem, verstedelijking en mobiliteit. De resultaten van ons ontwerpend onderzoek zijn gepubliceerd in ‘Schetsen voor de Nationale Omgevingsvisie. Regio van de Toekomst’ van uitgeverij Blauwe Kamer.