Opdrachtgever:Ministerie van VWS
Samenwerking:Lopende Zaken, Vrije Universiteit Amsterdam, Erfgoedhuis Noord Holland e.a.
Plaats:(Inter)nationaal, kustgebied
Wanneer:2009 - 2010
Thema:Landschaps- | cultuurhistorie, Projectleiding
Publicatie:Website Atlantikwallplatform.eu

Atlantikwallplatform.eu - een reis door tijd en schaal

De Atlantikwall is een complex netwerk van verdedigingswerken dat zich uitstrekt langs 4800 km kust van Zuid Frankrijk tot aan het noorden van Noorwegen. Het is een verborgen netwerk van vestingwerken, bunkers, schootsvelden, zichtlijnen en wegen. Ten behoeve van de Atlantikwall moesten veel aan de kust gelegen dorpen en steden (gedeeltelijk) wijken. Met deze ‘littekens’ is tijdens de periode van wederopbouw heel verschillend omgegaan. Dikwijls zijn de voormalige sloopzones nog in de huidige landschappelijke of stedebouwkundige opzet herkenbaar. In het project Atlantikwallplatform.eu wordt de context van deze militaire ingrepen geschetst voor, tijdens en na ‘de behandeling’. Daarbij gaat het uitdrukkelijk om meer dan staalbeton alleen, juist de landschappelijke en maatschappelijke aspecten zijn interessant. De opgediepte kennis wordt eind 2010 gepresenteerd op een interactieve website die de diverse aspecten van de Atlantikwall belicht en de context daarvan in tijd en ruimte inzichtelijk maakt.

Bekijk Atlantikwallplatform.eu